Szepietowo
A A A

Urząd Miejski

Urząd Miejski w Szepietowie:

 

Burmistrz Szepietowa – Robert Lucjan Wyszyński (I p., pok. nr 10)
Zastępca Burmistrza – Michał Gąsowski (I p., pok. nr 10)
Sekretarz Gminy – Elwira Zaręba (I p., pok. nr 12)
Skarbnik Gminy – Anna Wiśniewska (I p., pok. nr 13)

W skład Urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i ds. ewidencji ludności Jolanta Wojtkowska parter, pok. nr 5
d/s podatków i opłat Henryk Dąbrowski I p., pok. nr 6
d/s księgowości podatkowej i opłat lokalnych oraz funduszu sołeckiego Izabela Grzeszczuk I p., pok. nr 6
d/s gospodarowanie odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej Alina Średnicka I p., pok. nr 7
d/s obsługi kasowej Bożena Zalewska I p., pok. nr 7
d/s płacowych Anna Kamińska I p., pok. nr 8
d/s księgowości budżetowej Jolanta Marciniak I p., pok. nr 9
d/s księgowości oświatowej Bożena Kotowska I p., pok. nr 9
d/s kancelaryjnych i archiwum Natalia Kuracka I p., pok. nr 10
d/s obsługi rady Marlena Stypułkowska II p., pok. nr 14
d/s informatyzacji i obsługi BIP Marcin Bartłomiejczuk II p., pok. nr 14
d/s ochrony środowiska i rolnictwa Paweł Jabłoński II p., pok. nr 15
d/s inwestycji i urbanistyki Beata Wyszyńska II p., pok. nr 15
d/s drogownictwa Mariusz Wojtkowski II p., pok. nr 16
d/s mienia komunalnego Arkadiusz Stawierej II p., pok. nr 16
d/s obronnych, obrony cywilnej, kultury i sportu, promocji, zarządzania i pozyskiwania funduszy Grzegorz Godlewski II p., pok. nr 21

 

powrót
sbr-bank
koło wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta Szepietowo