Szepietowo
A A A

Targowisko Miejskie

OPŁATA TARGOWA

Dane kontaktowe:

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie, ul. Lipowa 1, 18-210 Szepietowo, tel. komórkowy: 693 610 968.

Kto jest zobowiązany uiszczać opłatę targową ?

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku na terenie gminy Szepietowo.

Dla celów opłaty targowej za targowiska uważa się wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel.

Ile wynosi dzienna stawka opłaty targowej ?

Obowiązujące stawki opłaty targowej

Określa się dzienną stawkę opłaty targowej z jednego stanowiska handlowego w następujących wysokościach:

  1. od sprzedaży dokonywanej z 1 stanowiska handlowego o powierzchni
    do 20 m2 – 10 zł
  2. od sprzedaży dokonywanej z 1 stanowiska handlowego o powierzchni powyżej
    20 m2 – 20 zł
  3. od wyłącznej sprzedaży produktów rolnych przetworzonych i nie przetworzonych z własnego gospodarstwa rolnego z 1 stanowiska handlowego bez względu na powierzchnię – 1 zł.
  4. od sprzedaży obnośnej dokonywanej z ręki, koszyka, wiadra, skrzynki z 1 stanowiska handlowego - 2 zł

Co stanie się jeśli nie zapłacę opłaty targowej?

Opłata targowa nie uiszczona w terminie podlega egzekucji administracyjnej. Organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w celu ustalenia zaległości podatkowej. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Gdzie mogę zapłacić opłatę targową?

Opłatę targową pobiera upoważniony inkasent.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)

Uchwała NR XXXVII/276/18 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie opłaty targowej.

 

Informacja o wolnych stanowiskach

        Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie informuje o wolnych stanowiskach  do rezerwacji, aby zarezerwować takie stanowisko należy zgłosić się  w celu złożenia wniosku do siedziby ZWKiO w Szepietowie, ul. Lipowa 1.

 

Stanowiska bez rezerwacji: brak.

 

Regulamin targowiska miejskiego w Szepietowie "Mój Rynek"

Zmiana Regulaminu

Uchwała w sprawie opłaty targowej

powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo