Szepietowo
A A A

Program rewitalizacji

Dnia 14.06.2017 r. dodano: Ogłoszenie o Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz Ankietę.

Dnia 18.08.2017 r. dodano: Obwieszczenie o konsultacjach, Program rewitalizacji, Mapę obszaru rewitalizacji, Prognozę LPR, Ankietę oraz Formularz konsultacyjny.

Dnia 22.09.2017 r. dodano: Program rewitalizacji po konsultacjach, Mapę obszarów rewitalizacji, Mapę obszarów zdegradowanych i objętych rewitalizacją, Prognozę LPR po konsultacjach oraz Raport z konsultacji społecznych.

 

PROJEKT

„Program rewitalizacji miejscowości Szepietowo i Szepietowo-Wawrzyńce”

 

       Dnia 7 grudnia 2016 r. pomiędzy Gmina Szepietowo a Województwem Podlaskim została podpisana umowa na realizację projektu „Program rewitalizacji miejscowości Szepietowo i Szepietowo-Wawrzyńce” w ramach konkursu na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
       Gmina Szepietowo jest się w gronie 43 gmin podlaskich, które otrzymają takie dofinansowanie. Decyzja o dofinansowaniu została podjęta na posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego 25 października 2016 r.


Beneficjent projektu: Gmina Szepietowo
Kwota całkowita projektu: 19 680,00 zł
Kwota dofinansowania: 17 712,00 zł
Wkład własny: 1 968,00 zł
Termin realizacji: od 31 października 2016 r. do 29 września 2017 r.

 

Program rewitalizacji będzie realizowany poprzez następujące kierunki działań:

  • Promocja przedsiębiorczości, pobudzanie aktywizacji społecznej i zawodowej, wskazywanie możliwości zarobkowania w oparciu o lokalne potencjały(rolnictwo, agroturystyka, inne).
  • Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, starszych poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej, ale też inwestowanie w nową infrastrukturę kulturalną, rekreacyjno-sportową, społeczną temu służącą.
  • Realizacja działań integrujących społeczność lokalną, zwłaszcza miejscowości Szepietowo- Wawrzyńce w innymi, w tym miejscowością gminną, działania budujące zaufanie społeczne, inwestowanie w wyposażenie i infrastrukturę obiektów służących tym działaniom.
  • Rozwój form i skali pomocy osobom uzależnionym, osobom starszym, niepełnosprawnym, placów i innych tego typu miejsc będących w posiadaniu gminy, na wyżej wymienione grupy działań.
  • Remonty budynków mieszkalnych, inwestycje w infrastrukturę starych bloków mieszkalnych podnoszących jakość życia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo