Szepietowo
A A A

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Gminnej Spółdzielni „SCh” w Szepietowie

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Szepietowie, ul. Główna 1, 18-210 Szepietowo

ogłasza przetarg kopertowy na sprzedaż:

- nieruchomość położona w Wojny Szuby Szlacheckie, o powierzchni 1291m2 nr działki 139,

- własność budynku znajdującego się na nieruchomości o powierzchni 132 m,

- budowla – podjazd asfaltowy przed budynkiem.

Cena wywoławcza 150 000,00 PLN

Oferty zakupu w zamkniętych kopertach należy składać w biurze Spółdzielni do 26 listopada 2018 r. do godz. 12.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 % ceny wywoławczej, tj. 3000,00 PLN w kasie Spółdzielni, bądź w banku na konto 52 8769 0002 0000 1238 2000 0010, do dnia 28 listopada 2018 r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 listopada 2018 r. o godz. 13.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz bez podania przyczyny do unieważnienia przetargu , uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

Dodatkowe informacje w biurze Spółdzielni, pod nr tel. 86 4760 359.

powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo