Szepietowo
A A A

Informacja Burmistrza Szepietowa dotyczaca zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

INFORMACJA  BURMISTRZA  SZEPIETOWA

        W związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Szepietowie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Szepietowo w 2017 roku” (Uchwała Nr XXIII/173/17 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Szepietowo w 2017 roku) uprzejmie informuję, że Gmina Szepietowo zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez zakład leczniczy, z którym ma podpisaną umowę – Gabinet Weterynaryjny DOGWET s.c. Elżbieta Maciąg, Konrad Maciąg, ul. Główna 58, 18-210 Szepietowo, telefon kontaktowy – 790 227 379.

W wyżej wymienionych przypadkach proszę również kontaktować się z następującymi pracownikami:

  • Mirosław Wysocki – Kierownik Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie – tel. 86 4760 277;
  • Paweł Jabłoński – Urząd Miejski w Szepietowie – tel. 86 4760 132, w. 321.

Burmistrz Szepietowa

Robert Lucjan Wyszyński

 
powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo