Szepietowo
A A A

Ogłoszenia


28. 07 .2015

Konsultacje dotyczące projektu zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

INFORMACJA

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu zmiany rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo z tymi organizacjami na 2015 r.

więcej

14. 07 .2015

Oferta Koła Łowieckiego "Jarząbek" Szepietowo na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 19a, ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2014r. nr 1118 z późn.zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się:
ofertę Koła Łowieckiego "Jarząbek" Szepietowo w formie wspierania realizacji zadania publicznego:
"Zakup i montaż chłodni do chłodzenia tusz upolowanych, chorych lub poranionych osobników dzikiej zwierzyny".
Na podstawie art. 19a, ust. 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

więcej

01. 07 .2015

Informacja Burmistrza Szepietowa o utrzymaniu porządku na terenach posesji

Szanowni Państwo

       W celu poprawy estetyki miasta Szepietowa zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. DZ.U. z 2013 r. poz. 1399, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXIII/161/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szepietowo.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

więcej


powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo