Szepietowo
A A A

Punkt Konsultacyjny GKRPA

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi i nie wiesz co zrobić ?

Jak pomóc sobie, komuś bliskiemu ?

Poszukaj bezpłatnej pomocy w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym:

Urząd Miejski w Szepietowie, pok. Nr 2 (parter).

 

W punkcie przyjmuje terapeuta ds. uzależnień.

Punkt jest czynny w ostatni czwartek każdego miesiąca, w godz. 14:00 - 17:00, po uprzednim skontaktowaniu się z GKRPA. Informacji osobistej i telefonicznej w tej sprawie będzie udzielać pracownik Urzędu Miejskiego w Szepietowie, pok. Nr 10, tel. 86 30 67 300.

 

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE LUB INNYM !

WIZYTA JEST BEZPŁATNA

 

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenia poradnictwa indywidualnego w zakresie pomocy osobom uzależnionym, w szczególności od alkoholu, i ich rodzinom zamieszkałym na terenie gminy Szepietowo,
 2. motywowania osób do podjęcia leczenia odwykowego oraz informowania o możliwości podjęcia terapii,
 3. prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 4. prowadzenia pracy edukacyjnej w zakresie poprawienia funkcjonowania społecznego i rodzinnego osób uzależnionych,
 5. profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz innych uzależnień w szkołach na terenie gminy Szepietowo: poradnictwo, warsztaty dla uczniów, prelekcje dla nauczycieli i rodziców.

 

Punkt Konsultacyjny nie prowadzi działań w zakresie:

 • psychoterapii osób uzależnionych,
 • indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

 

Przykładowe instytucje pomocowe (z tych placówek najczęściej korzystają osoby uzależnione zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Szepietowo)

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie, ul. 1 Maja 25B, 18-210 Szepietowo, tel. 86 30 67 340.
 2. Stowarzyszenie: Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
 3. Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna16 (możliwość rejestracji telefonicznej – 86 21 94 413).
 4. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża, tel. 86 21 66 703.
 5. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza, Plac dr Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, tel. 85 71 91 091, w. 209.
powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo