Szepietowo
A A A

Przykładowe instytucje pomocowe

Przykładowe instytucje pomocowe (z tych placówek najczęściej korzystają osoby uzależnione zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Szepietowo)

 1. Punkt Konsultacyjny: Urząd Miejski w Szepietowie, pok. nr 4. Specjalista ds. uzależnień Marek Szamreta przyjmuje w pierwszy czwartek każdego miesiąca. Informacji osobistej i telefonicznej w tej sprawie będą udzielać pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie oraz Pani Elwira Zaręba - Przewodniczący komisji (pok. nr 12 Urzędu Miejskiego w Szepietowie).
 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie, ul. Henryka Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo (tel. 86 4-760-136).
 3. Stowarzyszenie: Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19 (tel. 86 477-11-05), 18-200 Wysokie Mazowieckie.
 4. Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1000-lecia 10 (możliwość rejestracji telefonicznej – 86 219-44-13). Poradnia czynna poniedziałek – czwartek w godzinach 16:00 do 20:00).
 5.  Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3 (tel. 86 216-67-03), 18-400 Łomża.
 6. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza, 16-070 Choroszcz, Plac dr Z. Brodowicza 1, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (tel. 85 719-10-91, w. 209).

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 2.  Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 3.  Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 4. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie
  zmiany szkodliwego wzoru picia.
 5. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 6. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
 7. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 8. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 9. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


Punkt Konsultacyjny nie prowadzi działań w zakresie:

 1. psychoterapii osób uzależnionych,
 2. indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.
powrót
sbr-bank
koło wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta Szepietowo