Szepietowo
A A A

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie - informacje

        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1356. ze zm.), w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 48/2015 Burmistrza Miasta Szepietowo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie.


        Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Szepietowie, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie, Posterunku Policji w Szepietowie, Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie. Działalność komisji ma charakter społeczny. Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren miasta i gminy Szepietowo w następującym składzie:

Przewodniczący – Marian Kruszewski

Sekretarz – Natalia Kuracka

Członkowie:

Anna Gacparska

Barbara Lubowicka

Grażyna Werpachowska

Wioleta Włostowska

Marcin Jabłoński

Kontakt bezpośredni w Urzędzie Miejskim w Szepietowie, pok. Nr 10, tel. 86 30 67 300.

 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Sprawozdanie z realizacji programu za 2018 rok

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia kontroli

Harmonogram kontroli

 

Informacja dotycząca pracy Punktu Konsultacyjnego

powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo