Szepietowo
A A A

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE "DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI"

11 listopada to dzień, w którym obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Skłania on nas do przypomnienia dziejowych wydarzeń i wybitnych postaci związanych z dniem 11 listopada 1918 r. - datą-symbolem odrodzenia niepodległego państwa polskiego po 123 latach niewoli. Wszyscy jesteśmy zobowiązani oddać należny szacunek tym, którzy z gorącej miłości do Ojczyzny podjęli wyzwanie historii, potrafili wywalczyć i zorganizować II Rzeczpospolitą. Ich wielkie dzieło wyróżnia się zdecydowanie na tle panoramy całych dziejów Polski. Polacy mogli wówczas przystąpić do odbudowania własnej państwowości. Nasz kraj w tym szczególnym momencie dziejów miał szczęście posiadać wielu wybitnych polityków i mężów stanu, jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, których działalność pozwoliła na przekucie klęski zaborców w zwycięstwo Polski. Warto wspomnieć o zwykłych Polakach-patriotach cechujących się ogromnym heroizmem, zawsze gotowych walczyć, a nawet umrzeć za ojczyznę. Wielu mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego swoimi działaniami wsparło uzyskanie tak upragnionej wolności. Działali oni w różnych organizacjach i związkach wojskowych, z których najprężniej funkcjonowała Polska Organizacja Wojskowa.

Polska Organizacja Wojskowa to tajna organizacja założona z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. W powiecie wysokomazowieckim funkcjonowała już od 1914 r. i była organizacją silną liczącą w chwili odzyskania niepodległości przez Polskę około 1 tysiąca członków. W pobliskim Wysokiem Mazowieckiem funkcjonował sztab obwodu POW, który organizował szkolenia, zbierał informacje o wydarzeniach na froncie i gromadził broń. Mieszkańcy powiatu byli bardzo zaangażowani w działalność POW. Tłumnie zgłaszali się do akcji, np. na obronę Lwowa przed 11 listopada 1918 r. wyruszyło 300 ochotników. O dużych tradycjach POW świadczą pomniki Odzyskania Niepodległości wystawione przez społeczeństwo w Wysokiem Mazowieckiem, Dąbrowie Wielkiej, a także w Dąbrówce Kościelnej. Te działania sprawiają, że tematyka zadania ma charakter co najmniej regionalny. Organizując lekcję historii przy „namacalnym” zabytku – pomniku Orła Białego w Dąbrówce Kościelnej zwiększymy wymowę historyczną całego wydarzenia, a przede wszystkim uświadomimy odbiorcom, że wydarzenia z przeszłości nie działy się gdzieś obok. Nasi przodkowie i sąsiedzi aktywnie uczestniczyli w życiu politycznym i militarnym kraju. Brali współodpowiedzialność za jego istnienie i funkcjonowanie. To będzie bardzo ważna lekcja szczególnie dla młodego pokolenia. Młodzież musi mieć wzorce na jakich mogłaby się opierać w chwili próby. Peowiacy są świetnym tego przykładem.

 

LEKCJA HISTORII

Realizacja działania Lekcja Historii, będzie opierała się o szereg działań skierowanych do mieszkańców regionu, mających na celu podniesienie ich wiedzy w zakresie dotyczącym drogi Polski do odzyskania niepodległości oraz umiejscowienia w tym procesie znaczenia regionu oraz postaci wywodzących się z niego.

Członkowie Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis” zapoznają uczestników wydarzenia z umundurowaniem z okresu 1914 – 1921 oraz bronią stosowaną w ówczesnym czasie.

Zaprezentuje się Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z parafii Zaręby Kościelne, który przedstawi historię powstania formacji i jej wkład w walkę o niepodległość.

Udział weźmie 30 żołnierzy Kompanii Honorowej Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy zaprezentują umundurowanie, broń, oraz przeprowadzą tzn. aktywną lekcję historii. Lekcja historii będzie polegała na przekazaniu w sposób ciekawy, dostosowany do wieku uczestników wiedzy i procesów dotyczących drogi Polski do uzyskania niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem aspektu regionalnego. Przekazana zostanie wiedza dotycząca powstania Polskiej Organizacji Wojskowej i jej roli w walce o niepodległość, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego wkładu w odzyskanie niepodległości w wymiarze ogólnopolskim.

Zakończeniem LEKCJI HISTORII będzie konkurs dotyczący przekazanej wiedzy. W konkursie wezmą udział wszyscy chętni uczestnicy.

Podsumowaniem realizacji działania będzie wspólny posiłek dla wszystkich uczestników inicjatywy połączony ze śpiewaniem pieśni patriotycznych. Przyczyni się to do integracji społeczności wokół wspólnego uczestnictwa w wydarzeniu upamiętniającym historie odzyskania niepodległości. W przedsięwzięciu udział weźmie Chór Kantata z Ciechanowca oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie.

 

 Realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie Zadanie DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis”  – organizacja społeczna skupiającą w swych szeregach osoby z pasją. Poprzez swoje działanie łączy kultywowanie tradycji ułańskiej, miłość do koni, wychowywanie w duchu patriotycznym oraz niekonwencjonalne lekcje historii, której nie odnajdzie się na kartach podręczników szkolnych. Stowarzyszenie uczestniczy w uroczystościach historycznych oraz państwowych, rekonstrukcjach bitew, zawodach kawaleryjskich. Organizuje wycieczki edukacyjne, tradycyjne spotkania okolicznościowe w siedzibie Stowarzyszenia w Stokowisku. Pogłębia wiedzę o historii regionu, poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wyciąganie na światło dzienne zapomnianych faktów.

 

Stowarzyszenie „Polska Organizacja Wojskowa” (POW) jest organizacją przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej, kultywującą tradycję Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914 - 1918/1919.

POW działa zgodnie z zasadami służby i wierności Ojczyźnie, biorąc sobie za wzór żołnierzy POW z lat 1914-1918/1919 i Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

POW jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków mieszkających poza granicami Państwa, niezależnie od płci, od 13 roku życia.

Działalność POW została wznowiona w 2012 r. Członkowie POW wywodzą się z dawnego Związku Strzeleckiego.

Celem POW jest przede wszystkim służba Rzeczypospolitej Polskiej i działanie na rzecz umacniania jej niepodległości, a w razie potrzeby również jej obrona.

POW prowadzi szkolenia m. in. z zakresu: musztry, regulaminów, strzelectwa, bronioznawstwa, terenoznawstwa, topografii, łączności, taktyki, walki wręcz, survivalu, PPPM, OPBMR oraz szkolenie patriotyczno- obywatelskie w duchu wskazań Marszałka Józefa Piłsudskiego.

POW z powodzeniem przygotowuje młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim i w innych formacjach mundurowych oraz do studiów na wyższych uczelniach wojskowych.

powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo