Szepietowo
A A A

Utrudnienia w związku z remontem Urzędu Miejskiego

O g ł o s z e n i e

        W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie” od dnia 01.03.2018 r. poszczególne referaty Urzędu będą przenoszone.

        W związku z powyższym w dniach 01-09.03.2018 r., prace poszczególnych  referatów mogą ulec zakłóceniu.

        Od dnia 12.03.2018 r. do końca realizacji projektu, poszczególne komórki organizacyjne będą znajdować się w następujących lokalizacjach:

 1. Świetlica Straży Pożarnej w Szepietowie, ul. Henryka Sienkiewicza 52:
 • Burmistrz Szepietowa,
 • Zastępca Burmistrza,
 • Sekretarz Gminy,
 • Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego,
 • Samodzielne stanowisko do spraw obsługi rady,
 • Samodzielne stanowisko do spraw informatyzacji i obsługi BIP,
 • Samodzielne stanowisko do spraw kancelaryjnych;
 1. Biuro Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Szepietowie, ul. Mazowiecka 1:
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Urząd Stanu Cywilnego,
 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie;
 1. Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Henryka Sienkiewicza 52:
 • Skarbnik Gminy,
 • Referat Finansów;
 1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Szepietowie ul. Lipowa 1:
 • Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie.

Za powstałe w wyniku ww. okoliczności utrudnienia, serdecznie przepraszamy.

powrót
sbr-bank
koło wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta Szepietowo