Szepietowo
A A A

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE POSTUMENTU ORŁA BIAŁEGO PRZED BUDYNKIEM URZĘDU MIEJSKIEGO W SZEPIETOWIE

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu narodowego, przybyłych na uroczystość gości przywitał Burmistrz Szepietowa pan Robert Wyszyński.  Odsłonięcia Pomnika wraz z Burmistrzem Szepietowa panem Robertem Wyszyńskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Szepietowie panem Grzegorzem Żochowskim dokonali honorowi goście wydarzenia: Minister Edukacji Narodowej pan Dariusz Pionkowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego pan Stanisław Derehajło, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego pan Łukasz Siekierko oraz Starosta Wysokomazowiecki pan Bogdan Zieliński.

Następnie Proboszcz Parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie ks. kanonik Andrzej Latkowski wraz z ks. Kanonikiem Józefem Żyłowskim – Honorowym Obywatelem Szepietowa, dokonali poświęcenia postumentu Orła Białego w Szepietowie i wyremontowanego obiektu Urzędu Miejskiego w Szepietowie. W dalszej części uroczystości harcerze 5 Drużyny Harcerskiej im. Powstańców Warszawskich działającej przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie przed postumentem Orła Białego ustawili znicze z ogniem niepodległości; przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wiązanki kwiatów; wysłuchano okolicznościowych wystąpień lokalnych władz i zaproszonych gości. Wydarzenie patriotycznym spektaklem uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Szepietowie.

Na zakończenie uroczystości Burmistrz Szepietowa wręczył pamiątkowe statuetki z wizerunkiem postumentu Orła Białego i cytatem Józefa Piłsudskiego: „Od tej pory jedynym znakiem dla Was jest Orzeł Biały”. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję zwiedzenia wyremontowanego budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie Wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu patriotycznym, a w szczególności:

- przybyłym na uroczystość Pocztom Sztandarowym,

- Stowarzyszeniu Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „PLIS”

- delegacjom, które złożyły pod postumentem Orła Białego w Szepietowie kwiaty i znicze,

- harcerzom z 5 Drużyny Harcerskiej im. Powstańców Warszawskich z Szepietowa,

- Młodzieżowej Orkiestrze Dętej GOK w Szepietowie,

- pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie,

- Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej,

- Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach,

- Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie.

powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo