Szepietowo
A A A

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE ODRESTAUROWANEGO POMNIKA ORŁA BIAŁEGO W DĄBRÓWCE KOŚCIELNEJ

Uroczystość zainaugurował spektakl patriotyczny w wykonaniu uczniów Szkół Podstawowych z gminy Szepietowo, po którym odbyła się Msza Św. w intencji Poległych w Obronie Ojczyzny. Następnie uczestnicy, przy akompaniamencie marsza granego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą GOK w Szepietowie, udali się na plac pod Pomnikiem Orła Białego „Bojownikom Niepodległości Peowiacy”. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu narodowego, uroczystego odsłonięcia Pomnika dokonali Komendant Główny POW ppłk POW Piotr Augustynowicz oraz Burmistrz Szepietowa Robert Lucjan Wyszyński. Następnie Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Dąbrówce Kościelnej ks. kanonik dr Grzegorz Śniadach poświęcił Pomnik i odmówił modlitwę Anioł Pański w intencji poległych za Ojczyznę. W dalszej części uroczystości  harcerze 5 Drużyny Harcerskiej im. Powstańców Warszawskich działającej przy Szkole Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie  przed pomnikiem Orła Białego złożyli  znicze z ogniem niepodległości; przybyłe na uroczystość delegacje złożyły znicze i wieńce; wysłuchano okolicznościowych wystąpień lokalnych władz i zaproszonych gości. Wszyscy zgromadzeni przy akompaniamencie Orkiestry Dętej wspólnie odśpiewali Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Uroczystość zakończono defiladą.

 Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie Wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu patriotycznym, a w szczególności:

- przybyłym na uroczystość Pocztom Sztandarowym

- Polskiej Organizacji Wojskowej,

- Stowarzyszeniu Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „PLIS”

- Ochotniczemu Szwadronowi Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z parafii Zaręby Kościelne,

- Asyście Honorowej 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. W. Liniarskiego ps. „Mścisław”,

- delegacjom, które złożyły pod Pomnikiem kwiaty i znicze,

- Harcerzom z 5 Drużyny Harcerskiej im. Powstańców Warszawskich z Szepietowa,

- Młodzieżowej Orkiestrze Dętej GOK w Szepietowie,

- pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Kościelnej,

- Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej,

- Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach

- Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,

- Kołu myśliwskiemu „Jarząbek” w Szepietowie,

- Firmie „GAMA” Group Szepietowscy sp. j.

- Anie i Rafałowi Tomczyk „Dobrovet” sp. c.

powrót
sbr-bank
koło wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta Szepietowo